Papilio | Speltherapie
16461
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16461,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Speltherapie (wegens zwangerschap van onze speltherapeute kunnen we deze dienst tijdelijk niet verlenen)

Spelen is de taal van het kind

Speltherapie of spelcounseling is een vorm van psychotherapie, waarbij spel centraal staat. Het wordt vaak gebruikt bij kinderen tussen 3 en 12 jaar. Kinderen praten over het algemeen niet makkelijk over hun problemen. Ze kunnen hun gevoelens nog niet zo goed onder woorden brengen. Spel is een natuurlijke uiting van het kind. In het spel laat het kind zien waarmee het zich bezighoudt. De speltherapeut kan zo zien welke problemen het ervaart.

Kinderen worden in speltherapie geholpen om gevoelens te verwerken, om met nieuw en ander gedrag te experimenteren en cognitieve inzichten te verwerven.

 

Wanneer is speltherapie aangewezen?

Speltherapie is geschikt voor kinderen met sociaal-emotionele problemen:

 • Moeilijkheden met het uiten en omgaan van gevoelens en emoties
 • Zich vaak verdrietig voelen
 • Een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, teruggetrokken gedrag
 • Faalangst
 • (V)echtscheiding
 • Rouwverwerking bij overlijden of andere verlieservaringen (dood van huisdier, …)
 • Andere verwerkingsmoeilijkheden (ziekenhuisopname, revalidatie,…)
 • Slachtoffer van een ongeval of schokkende gebeurtenis
 • Slaap- of eetproblemen
 • Buikpijn of andere psychosomatische klachten
 • Angsten, nachtmerries, bedplassen
 • Gedrags- of agressieproblemen
 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenoten, niet kunnen samenspelen, pesten of gepest worden
 • Selectief mutisme, verlegenheid
 • Spanningen en stress

 

Hoe werkt speltherapie?

Speltherapie vindt plaats in de spelkamer. Deze is zo ingericht dat kinderen de vrijheid hebben om met allerlei speelgoed te spelen. Het kind bepaalt meestal zelf waarmee het speelt. De speltherapeut volgt het kind in zijn spel. Zo wordt er een veilige situatie gecreëerd, waardoor het kind zich steeds meer in zijn spel zal uiten. De speltherapeut verwoordt wat het kind speelt, waardoor het meer inzicht in de situatie en zichzelf kan krijgen. Door mee te spelen, kan de speltherapeut het kind helpen een andere kijk op zichzelf en de situatie te krijgen. Het kind kan ook leren om op een andere manier met de dingen om te gaan. Tijdens het spel behouden alle verhalen hun ‘alsof karakter’ wat de spelkamer extra veilig maakt. Het kind krijgt de kans om zijn verhaal te vertellen en tegelijk in de verhulling van het spel te blijven. Hierdoor kunnen ook moeilijkere thema’s vlotter worden uitgespeeld.

In het spel kan het kind zijn belevenissen verwerken door ze met ondersteuning van de speltherapeut opnieuw uit te spelen. Op deze manier worden ingrijpende ervaringen verwerkt. Spelen werkt helend voor kinderen!

 

Verloop van het speltherapeutisch proces

Allereerst vindt er een intakegesprek met de ouders plaats. Vervolgens starten we met drie spelsessies waarin de speltherapeut het kind een veilig gevoel geeft en een vertrouwensrelatie opbouwt. De nadruk wordt gelegd op observatie, zodat de speltherapeut een zo goed mogelijk beeld krijgt van het kind en zijn problematiek. Na deze drie spelsessies vindt er opnieuw een oudergesprek plaats. Van daaruit wordt gekeken of de speltherapie wordt opgestart en aan welke doelen gewerkt wordt. Het kan zijn dat de drie spelobservaties en het oudergesprek voor ouders en kind al genoeg opleveren om verder te kunnen. Het kan ook zijn dat er een bepaalde problematiek naar voren komt, waarvoor doorverwijzing noodzakelijk is.

Afhankelijk van de problematiek heeft het kind, over het algemeen, ongeveer 20 sessies nodig om tot een goede verwerking van zijn problemen te komen. De speltherapie vindt wekelijks of tweewekelijks plaats. Na 4 of 5 sessies is er steeds een oudergesprek. Indien dit wenselijk is kan er ook, in samenspraak met de ouders, contact opgenomen worden met externe diensten (school, CLB, andere deskundigen, …).

Bij wie kan je daarvoor terecht:

DSC01136

+32 472 38 61 19

LINDSEY SMETS

Speltherapeute