Papilio | Team
15392
page-template-default,page,page-id-15392,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

MAUD DE VENTER

Coördinator Papilio

Klinisch psychologe volwassenen

Doctor in de medische en gezondheidswetenschappen

Integratieve psychotherapie

Visumnummer 265374

TEL: +32 495 35 12 05


MEER INFO OVER MAUD DE VENTER

°05/08/1985

In 2009 studeerde ik af als klinisch psychologe, optie volwassenen, aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Binnen deze studie heb ik acht maanden klinische stage gelopen in de hulpgevangenis van Leuven, deels bij de dienst psychiatrische zorg en deels bij de psychosociale dienst.

Ik heb eveneens de 4-jarige postgraduaatopleiding integratieve psychotherapie, optie volwassenen, gevolgd aan de Universiteit van Antwerpen. Deze opleiding legt de focus op behandeling via cognitieve gedragstherapie, alsook via cliëntgerichte psychotherapie. Aspecten van relatie- en gezinstherapie en psychoanalytische therapie komen ook aan bod. Dankzij deze opleiding lukt het me steeds beter om therapie op maat van de patiënt te kunnen geven.

Mijn werkervaringen zijn grotendeels op te splitsen in klinisch werk en onderzoeksprojecten. Deze combinatie maakt het voor mij erg interessant, omdat ik op deze manier mijn kennis binnen de onderzoekswereld kritisch kan toetsen op mijn klinische ervaring. Anderzijds kan ik de praktijk optimaliseren vanuit wetenschappelijk onderzoek.

Klinische ervaringen:

Na mijn studie psychologie kon ik starten bij het crisisopvangcentrum voor drugsverslaafden De Spiegel te Lovenjoel (Bierbeek).

In 2010 ben ik gestart als zelfstandig klinisch psycholoog te Turnhout en behandelde er volgende problematieken: alcohol- en drugsmisbruik, depressie, angst, psychosomatiek, burn-out, trauma, en existentiële thema’s.

Van januari 2011 tot op heden ben ik deeltijds werkzaam aan het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen als klinisch psycholoog op de dienst psychiatrie, waarbij ik voornamelijk mensen met psychosomatische, depressieve en/of angstklachten behandel. Hierbinnen heb ik eveneens een superviserende functie gericht tot de assistenten psychiatrie.

Onderzoekservaringen:

In 2009 heb ik mij een jaar als wetenschappelijk medewerker verdiept in het European World Mental Health Project (EU-WMH) binnen UZ Leuven Gasthuisberg en de KUL. Dit project bestudeerde de impact van mentale stoornissen op rolfunctioneren in Europa.

In 2011 werkte ik deeltijds als wetenschappelijk medewerker op het CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute) onder het Psychiatrisch Ziekenhuis van Duffel aan een overheidsproject aangaande ‘Intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose’.

In 2013 ben ik met mijn doctoraat gestart aan de Universiteit van Antwerpen, aangaande de impact van jeugdtrauma op affectieve en functionele stoornissen. Op 27 november 2020 behaalde ik uiteindelijk mijn titel: doctor in de medische en gezondheidswetenschappen.

Door het wetenschappelijk werk heb ik reeds verscheidene publicaties op mijn naam staan:

 • De Venter M, Elzinga BM, Van Den Eede F, Wouters K, Van Hal GF, Veltman DJ, Sabbe BGC, Penninx BWJH (2020). The associations between childhood trauma and work functioning in adult workers with and without depressive and anxiety disorders. European Psychiatry 63 (1), e76, 1-8
 • De Venter M, Illegems J, Van Royen R, Sabbe BGC, Moorkens G, Van Den Eede F (2020) The   relationship between childhood trauma and the response to group cognitive-behavioural therapy for chronic fatigue syndrome. Front Psychiatry 11:536.
 • Differential effects of childhood trauma subtypes on fatigue and physical functioning in chronic fatigue syndrome. Maud De Venter, Jela Illegems, Rita Van Royen, Greta Moorkens, Bernard G.C. Sabbe, Filip Van Den Eede. Comprehensive Psychiatry, 78 (2017), p. 76-82.
 • Impact of childhood trauma on course of panic disorder: contribution of clinical and personality characteristics. Maud De Venter, Filip Van Den Eede, Thomas Pattyn, Kristien Wouters, Dick Veltman, Brenda W.J.H. Penninx, Bernard G.C. Sabbe. Acta Psychiatrica Scandinavica, 135(2017), p. 554-563.
 • Impact of childhood trauma on postpartum depression: a prospective study. Maud De Venter, Jorien Smets, Filip Raes, Kristien Wouters, Erik Franck, Myriam Hanssens, Yves Jacquemyn, Bernard G.C. Sabbe, Filip Van Den Eede. Arch Womens Ment Health, 19:2(2016), p. 337-342.
 • Impact of childhood trauma subtypes on psychological symptoms in chronic fatigue syndrome. Van Den Eede F., Haccuria T., Wouters K., Vertommen T., De Venter M., Moorkens G., Sabbe B.G.C. Acta Psychiatrica Belgica, 13:3(2013), p. 10-15.
 • Jeugdtrauma als voorbeschikkende factor voor fibromyalgie en het chronische vermoeidheidssyndroom: een literatuuroverzicht. M. De Venter & F. Van Den Eede. Tijdschr. voor Geneeskunde, 69, nr. 19(2013), p.912-921.
 • Het verband tussen traumatische gebeurtenissen in de kindertijd en angst, depressie en middelenmisbruik in de volwassenheid; een systematisch literatuuroverzicht. M. De Venter, K. Demyttenaere, R. Bruffaerts. Tijdschrift voor Psychiatrie: 55(2013)4, 259-268.
  • Interview VRT journaal Katie Allaert 07/05/2013
 • Research on consultation and liaison psychiatry in CAPRI: achievements and perspectives. Van Den Eede Filip, Moorkens Greta, Pattyn Thomas, Vertommen Tine, De Venter Maud, Franck Erik, Van Gastel Ann, De Volder Ilse, Hulstijn Wouter, Sabbe Bernard. Acta Psychiatrica Belgica, 112:4(2012), p. 38-43.
 • Research on addictive disorders within the Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI): an overview. De Witte Nele, Crunelle Cleo L., Joos Leen, De Venter Maud, De Wilde Bieke, Dom Geert. Acta Psychiatrica Belgica, 112:4(2012), p. 30-33.
 • Childhood sexual abuse and chronic fatigue syndrome. Van Den Eede Filip, Haccuria Tess, De Venter Maud, Moorkens Greta. British Journal of Psychiatry, 200:2(2012), p. 164-165. 
 • Levensverhalen en psychotrauma. Narratieve exposure therapie in theorie en praktijk. Maud De Venter. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57: 3 (2015), p. 228.
 • Trauma and Physical Health: understanding the effects of extreme stress and of psychological harm. De Venter, M. & Van Den Eede, F. Tijdschrift voor Psychiatrie, 53:12(2011), p.988-989.

SOFIE COUSSEE

Klinisch psychologe volwassenen

Psychoanalytische psychotherapie

Visumnummer 287083

TEL: +32 498 04 38 30 Enkel bereikbaar via mail.


MEER INFO OVER SOFIE COUSSEE

Ik ben Master in de Psychologie en afgestudeerd in 1992. Ik werkte 4 jaar aan de KUL en deed onderzoek naar de dynamiek van schuld, schaamte in verslavingsproblemen.Tijdens deze periode volgde ik 2 jaar gezinstherapie aan het Communicatiecentrum te Lovenjoel. Daarna ging ik 16 jaar aan de slag in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Ik ben voornamelijk Psychoanalytisch geschoold. Ik volgde diverse seminaries bij de Belgische School voor Psychoanalyse en voltooide een opleiding Psychoanalytische Psychotherapie (KUL). Essentieel in deze therapievorm, is het vrijuit spreken van de pt over dingen die hem bezighouden (bewust of onbewust). Ik beschouw de therapeutische ruimte als een miniatuur van wat zich buiten de therapie afspeelt. Het gaat dan om relationele patronen, gevoelens, gedachten die tegenover de therapeut herhaald worden en die vaak veel weerstand opwekken. Deze relationele patronen zijn heel vaak herhalingen van wat zich in de vroegere kindertijd heeft afgespeeld ten opzichte van de ouders, leeftijdsgenoten, broers en zussen en die nu in de therapie bewerkt wordt. Naast het psychoanalytisch kader sta ik ook open voor andere therapierichtingen. Zo hecht ik mijn benadering zowel aandacht aan inzicht, de nodige steun, en beleving, de hechting etc. Ik behandel vooral onverklaarbare klachten (bepaalde angsten, gevoelens, gedragingen, relationele patronen) maar ook voor andere moeilijkheden kan u bij mij terecht: bv persoonlijkheidsstoornissen, sexueel misbruik, trauma, meer duidelijk verklaarbare klachten….


KRISTINE LEMBRECHTS

Klinisch psychologe volwassenen

Cliëntgericht-experiëntiele psychotherapie

Visumnummer 264805


MEER INFO OVER KRISTINE LEMBRECHTS

°1984

In 2008 studeerde ik af als licentiaat in de Klinische Psychologie aan de UGent. Tijdens mijn stage was ik werkzaam in een medisch-pedagogisch instituut voor jongeren (10-21 jaar) waar gedragsproblemen vaak samen gingen met emotionele stoornissen en moeilijke opvoedingssituaties. Dit was een persoonlijk erg uitdagende context, die me hielp voorbereiden op mijn latere carrière. Ondanks mijn groot hart voor deze kwetsbare jongeren veranderde ik begin 2010 van koers en begon ik als volwassenenpsycholoog te werken binnen een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg te Maasmechelen. Binnen deze setting werkte ik voornamelijk met mensen met ernstige psychische problemen zoals depressie, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, trauma, … naast socio-economische moeilijkheden. Binnen het CGG werkte ik nauw samen met collega’s uit andere disciplines zoals psychiaters, maatschappelijk werkers en psychiatrisch verpleegkundigen. Het heeft me bovendien de mogelijkheid gegeven om kennis te ontwikkelen omtrent de sociale kaart en welke dienstverlening er bestaat binnen de gezondheidszorg. Vanaf 2015 verhuisde ik naar de zustercampus in Genk. In 2017 heb ik een jaar tijdskrediet genomen en ben ik als zelfstandig psycholoog/psychotherapeut beginnen werken binnen praktijk Papilio te Lichtaart en praktijk Galena te Boutersem. In 2018 nam ik met veel pijn in het hart ontslag binnen het CGG en ben ik volledig als zelfstandige begonnen. En ik heb tot nu toe geen enkele spijt van deze keuze. In 2021 nam ik ook afscheid van praktijk Galena, om volledig te kunnen toespitsen op mijn werkzaamheden binnen praktijk Papilio.

Daarnaast ben ik in 2012 afgestudeerd als postgegradueerde in de Cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Als cliëntgericht-experiëntieel therapeut vind ik het belangrijk om te vertrekken vanuit de gedachten, gevoelens en belevingen van de persoon die mij om hulp komt vragen bij psychische problemen. Ik wil u graag ontmoeten als mens die op dit moment botst op een aantal moeilijkheden in zijn/haar leven, eerder dan als iemand met een ‘stoornis’. Rond deze moeilijkheden wil ik graag met u in gesprek gaan, in dialoog gaan, waarbij ik zowel luisterend als actief aanwezig wil zijn. En daarbij vind ik het belangrijk dat we steeds samen vorm geven aan de therapie, want U blijft de expert van uzelf. Ik kan U vanuit mijn expertise ondersteunen in het zoeken naar (een) manier(en) waardoor U in staat bent om uw levenskwaliteit terug te vergroten. En daar wil ik samen met U naar streven.

Ik ben erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer : 842109130) en ik ben erkend lid van de VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling, waar ik tevens 6 jaar bestuurslid was : 1 jaar als PR-verantwoordelijke, 3 jaar als ondervoorzitter en 2 jaar als voorzitter. Ik zwaaide af als bestuurslid in 2020). Ik heb ook een visumnummer (264805) ontvangen van de Federale Overheid.


ELLY JANSSENS

Klinisch psychologe volwassenen

Psychologische begeleiding

Visumnummer 327939


MEER INFO OVER ELLY JANSSENS

Ik ben master in de klinische psychologie, afgestudeerd aan de KU Leuven (visumnummer 327939). Ik startte mijn loopbaan in een ambulante dienst voor geestelijke gezondheidszorg waar we ouders en kinderen in moeilijkheden begeleidden.

Nadien ging ik aan de slag in het bedrijfsleven, waar ik binnen de dienst HR verschillende functie heb ingevuld. Het selecteren van medewerkers, het begeleiden van medewerkers in hun ontwikkeling, het opzetten en bijsturen van ontwikkelingstrajecten vormden een rode draad in mijn functie.

In 2021 volgde ik een opleiding Acceptance en commitment therapie en ging ik van start in een groepspraktijk in Tremelo.

Hier in Papilio kan je bij mij terecht voor psychologische ondersteuning en begeleiding bij

 • Emotionele moeilijkheden zoals angsten, schuldgevoelens, piekeren, laag zelfbeeld
 • stressgerelateerde klachten, burn-out, moeilijkheden in je loopbaan
 • problemen met veranderende levenssituaties of nieuwe levensfase

Samen gaan we op zoek naar waar je op vastloopt en welke moeilijkheden je ervaart.
We staan ook stil bij wat belangrijk voor je is.
Zo hebben we een goede basis om in een veilige en ondersteunende context te werken aan nieuwe vaardigheden en gewoontes.
Die helpen je om op een betere manier met obstakels om te gaan en een waardevol leven te leiden.

Doorheen je traject wordt er gewerkt met technieken uit ACT,  gesprekstherapie,  ervaringsgerichte oefeningen en ademhalingsoefeningen. Ook tussen de sessies door ga je actief aan de slag.


JULIE GAUKEMA

Klinisch psychologe kinderen en jongeren

Visumnummer 285733

TEL +32 495 79 75 94


MEER INFO OVER JULIE GAUKEMA

°10/01/1987

In 2008 ben ik afgestudeerd als Bachelor in de Psychologie aan Lessius Hogeschool Antwerpen. In deze studieperiode heb ik stage gelopen bij de Gemeenschapsinstelling De Hutten in Mol en AZ St-Dimpna in Geel.

In 2012 ben ik afgestudeerd als Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie, optie kinderen en jongeren, aan de Katholieke Universiteit Leuven. Binnen deze studie heb ik stage gelopen in de Bijzondere Jeugdzorg waarin ik tevens nog steeds werkzaam ben.

Verder volg ik nog een opleiding Integratieve Kinder – en jeugdpsychotherapie te Gent. Deze opleiding start vanuit een breed spectrum van therapeutische attitudes, technieken en vaardigheden. Bij elke begeleiding is een goede, nauwe aansluiting met het kind of de jongere essentieel.

Ik ben erkend als klinisch psychologe bij de Psychologencommissie, lid van de BFP (Belgische Federatie van Psychologen) en de VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen).

LISA VANGENECHTEN

Klinisch psycholoog kinderen en jongeren

MEER INFO OVER LISA VANGENECHTEN

Opleiding:
Ik ben in 2016 afgestudeerd als Bachelor in de Toegepaste Psychologie (klinische psychologie) aan Thomas More Antwerpen en in 2020 als Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie (kinderen en jongeren) aan de Katholieke Universiteit Leuven. Bijkomend heb ik de opleidingen suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders, Acceptance and Commitment Therapy,  basisopleiding eetstoornissen en schematherapie voor jongeren gevolgd. Momenteel volg de opleiding traumasensitief werken met kinderen en gezinnen.

 

Werkervaring:
Momenteel werk ik als outreach-psycholoog secundaire scholen bij CGG Kempen. Hier begeleid ik adolescenten en geef ik groepstrainingen in het buitengewoon onderwijs. Daarvoor heb ik gewerkt als thuisbegeleider kinderen en jongeren bij OLO en als kinderpsychologe bij AZ Voorkempen. Ik heb stage gelopen op een school, op dienst liaison in het UZ Leuven en op dienst ambulante geestelijke gezondheidszorg in Lommel.

 

Wie kan bij mij terecht?
Ik begeleid kinderen, jongeren jongvolwassenen van 9 t.e.m. 23 jaar. Bij een van volgende thema’s kan je je aanmelden: negatief zelfbeeld, perfectionisme, (faal)-angst, eetmoeilijkheden, slaapmoeilijkheden, automutulatie, gedragsproblemen, moeilijkheden in sociale relaties, depressieve gevoelens, identiteitsvragen, verwerking van ingrijpende levensgebeurentenissen, … Daarnaast kunnen ouders bij mij terecht in functie van opvoedingsondersteuning.  Verder doe ik ook intelligentie-onderzoek bij kinderen van 2 jaar en 6 maanden t.e.m. 6 jaar en 11 maanden.

 

Werkwijze:
De eerste stap richting hulpverlening zetten is niet altijd gemakkelijk. Indien jullie graag een kennismakingsgesprek willen, mogen jullie het aanmeldingsformulier op de website invullen. Een eerste afspraak zal binnen de maand plaatsvinden. Samen kunnen we kijken of de klik er is en wat jullie nodig hebben in de verdere begeleiding. Een gesprek duurt telkens een 50-tal minuten.

 

Wanneer ben ik werkzaam in de praktijk?
Ik werk op woensdagnamiddag.

 

Beroepsverengiging:
Ik ben erkend als klinisch psychologe bij de Psychologencommissie en beschik over een visum.


LINDSEY SMETS

Spelcounselor


MEER INFO OVER LINDSEY SMETS

°29/11/1990

In 2011 ben ik afgestudeerd als bachelor in de orthopedagogie aan de Karel de Grote Hogeschool. Mijn aandacht ging al snel naar kinderen met extra noden en behoeften. Ik heb stage gelopen in een organisatie binnen bijzondere jeugdzorg, waar ik de begeleiding deed van kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie. Daarnaast deed ik ook huiswerk- en contextbegeleiding. In 2013 studeerde ik af als bachelor in het kleuteronderwijs aan de Karel de Grote Hogeschool. In het basisonderwijs ben ik ook werkzaam, waarbij ik als zorgcoördinator veel aandacht heb voor kleuters met extra zorgen op school- en thuisniveau. Het is mijn passie om de psycho-sociale ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ik heb ervaring met verschillende problematieken, zoals verlieservaringen, echtscheiding, faalangst, hechtingsproblemen, autisme, omgaan met emoties na een schokkende gebeurtenis, … Om kinderen nog specifieker te kunnen begeleiden, studeerde ik in 2017 af als cliënt-centered spelcounseler aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Via speltherapie kan ik de taal van het kind als middel gebruiken om te werken aan psycho-sociale problemen. Via spel laten kinderen zien wat hen bezig houdt. Op deze manier is het laagdrempelig voor hen om te werken aan moeilijkheden en handvaten te geven om hiermee om te gaan.

Door mijn ervaring heb ik een brede psycho-pedagogische achtergrond, maar ook expertise op het vlak van schoolse vaardigheden en (spel)ontwikkelingen.

Daarnaast vind ik professionaliteit belangrijk en blijf ik me bijscholen in methodieken om spelenderwijs te werken met kinderen. Ik volg intervisie, waarbij ik met collega-spelcounselers in overleg ga om mijn begeleidingen zo specifiek mogelijk af te stemmen.


BIRGIT DE BIE

Diëtiste, diabeteseducator, allergiediëtiste en kinderdiëtiste


MEER INFO OVER BIRGIT DE BIE

°21-01-1990

In 2013 ben ik afgestudeerd als bachelor in de Voeding- en dieetkunde aan de Thomas More hogeschool in Geel. In 2016 heb ik eveneens de opleiding als diabeteseducator succesvol afgerond.

Ik werk in verschillende praktijken waar ik kinderen, volwassenen en senioren begeleid i.v.m. met: gezonde voeding, overgewicht, obesitas, cholesterol, diabetes, eetproblemen, spijsverteringsproblemen, beweging, intoleranties, …

Elke persoon is anders, daarom hou ik van een individuele aanpak en werk ik voor iedereen een advies op maat uit.


ANKE GORIS

Counselor / coach volwassenen

Cliëntgerichte, experiëntiële counseling


MEER INFO OVER ANKE GORIS

°1983

De opleiding maatschappelijk werk rondde ik af met een eindscriptie over het ervaringsleren binnen het personeelswerk.

De keuze voor de driejarige, ervaringsgerichte opleiding Counselor / Coach aan het instituut Focus on Emotion voelde als een logisch gevolg. Deze opleiding is samengesteld uit het rijke gedachtegoed van de cliëntgerichte, de gestalt en de emotion-focused benaderingen. De cliëntgerichte-experiëntiële blik kenmerkt mij als psychosociaal counselor.

Vorig jaar richtte ik een eigen praktijk op (http://www.praktijkmood.be) waar ik ook wandelsessies en meerdaagse ontheemding aanbied.

Als psychosociaal hulpverlener ben ik nooit volleerd. Om blijvende kwalitatieve begeleiding te kunnen bieden, volg ik regelmatig opleidingen, trainingen, workshops en supervisie.KATELIJNE EECKELOO

Auticoach voor jongeren (vanaf 15 jaar) en volwassenen


MEER INFO OVER KATELIJNE EECKELOO

°21/06/1975

In 1996 studeerde ik af als maatschappelijk assistent. Aansluitend heb ik twintig jaar werkervaring opgedaan in de hulpverlening. Dit basisdiploma breidde ik vanaf 2017 uit met:

 • postgraduaat “Omgaan met kinderen en jongeren met autisme”, Thomas More Hogeschool
 • module ontwikkelingspsychologie, Civas
 • postgraduaat “ Auti-coaching”, PXL Hogeschool

Professioneel ben ik sinds begin 2020 gespecialiseerd in auti-coaching. In mijn privéleven heb ik dagelijks ervaringen met personen met autisme. ASS ligt me nauw aan het hart!

Jezelf zijn en een passende plaats in je omgeving innemen: kan en mag dat voor jou? Of voor jullie kind? Ja, het kan, het mag en ‘t maakt gelukkig!

Misschien is dit voor jou, of voor jullie kind, een lange weg waar ondersteuning welkom of ondertussen noodzakelijk is geworden.

Ben je ouder van een zoon/ dochter vanaf 18 jaar, of zelf een tiener, een jongvolwassene of een volwassene met een (rand) normale begaafdheid en (een vermoeden van) ASS, dan kom ik je graag tegemoet. Je nabije omgeving betrek ik indien mogelijk en gewenst.

Als ouder en/of partner van een persoon met ASS kan het soms lijken alsof je kind/partner in een andere wereld leeft. Je wil elkaar bereiken maar je weet niet hoe. Ook jij kan bij mij terecht.

De inhoud van elke begeleiding is afhankelijk van de vragen, noden en mogelijkheden. Aan de hand van sterktes zoeken we samen oplossingen voor deze noden. Tijdens onze eerste twee sessies maken we kennis en zullen we de prioriteiten bepalen waar we in de begeleiding op inzetten. Daarna gaan we aan de slag en spreken we op regelmatige basis af. Ik ondersteun de gesprekken visueel en op regelmatige basis evalueren we de vooropgestelde prioriteiten en de stappen die we al gezet hebben.

Concreet kan het in de sessies over volgende thema’s gaan:

 • Begrijpen en verwerken van de diagnose
 • Inzicht in autisme
 • Aanleren van dagelijkse vaardigheden
 • Werken aan sociale vaardigheden
 • Leren plannen en organiseren
 • Conflicten/ problemen begrijpen en leren oplossen
 • Gevoelens en gedachten uiten
 • Omgaan met prikkels
 • Omgaan met eenzaamheid
 • Piekergedachten verminderen
 • Omgaan met druk/ stress/ rust leren vinden
 • Administratie en financiën in orde houden
 • Vrije tijd organiseren
 • School/ dagbesteding/ werk/ thuis
 • Relaties aangaan en onderhouden

Vragen om hulp vergt moed. Het feit dat je dit overweegt getuigt alvast van een eerste stap. Als jij het wil, zetten we samen de volgende stap.


ELLEN SNIJERS

Stiefgezin- en relatiecoach
Individueel begeleider

 TEL: +32 469 14 53 94


MEER INFO OVER ELLEN SNIJERS

°16/12/1987

Ik studeerde af als maatschappelijk werker aan de Thomas More Hogeschool in Geel. Aansluitend ging ik aan de slag op de sociale dienst van een woonzorgcentrum voor ouderen met een zwaar zorgprofiel en mensen met dementie. Hier ben ik tot op heden deeltijds werkzaam.
Naast mijn basisdiploma maatschappelijk werk, volgde ik een bijkomende erkende opleiding tot stiefgezin- en relatiecoach bij Civas.
Vanuit mijn persoonlijke levenssfeer, groeide mijn interesse voor alles wat met stiefgezinnen en relaties te maken heeft uit tot een echte passie en liefde om met deze doelgroep ook professioneel aan de slag te gaan.
Mede door persoonlijke ervaringen binnen de vakgebonden thema’s bovenop mijn opleiding, kan ik heel wat ondersteuning bieden en tools aanreiken om stiefgezinnen en koppels te ondersteunen in het groeiproces dat zij doormaken.
Om gehoor te geven aan mijn passie en voorliefde voor werken met stiefgezinnen en relaties, richtte ik in 2022 mijn eigen coachingpraktijk ‘Hart voor Mekaar’ op waar ik me, naast mijn deeltijdse baan in het woonzorgcentrum, voor de volle 100% inzet om samen met deze gezinnen op zoek te gaan naar de dingen die nodig zijn om van hun hindernissen weer uitdagingen te maken.
Vanaf 8 mei 2023 zal ik ook bij Papilio het team vervoegen als stiefgezin- en relatiecoach.

Mocht het omwille van bepaalde redenen niet mogelijk zijn om met het ganse gezin of als koppel een coachingtraject aan te gaan, dan biedt ook individuele begeleiding rond aanverwante thema’s zeker een mogelijkheid.
Tijdens gesprekken overdag ben ik niet altijd in de mogelijkheid om oproepen te beantwoorden. Een afspraak maken via e-mail werkt voor mij het makkelijkst. Neem je toch liever telefonisch contact op met mij en krijg je niet onmiddellijk gehoor, laat dan een berichtje na op mijn antwoordapparaat met jouw naam en nummer, dan bel ik jouw zo spoedig mogelijk terug.